ນັກຮົບຊຸດຂາວ! 5 ປີແລ້ວຍັງບໍໄດ້ລັດຖະກອນ

ພວກເຮົາເປັນອາສາຢູໂຮງຫມໍເມືອງໄຊບູລີມາ5ປີແລ້ວຍັງບໍໄດ້ລັດຖະກອນ

ພວກເຮົາເປັນອາສາຢູໂຮງຫມໍເມືອງໄຊບູລີມາ5ປີແລ້ວຍັງບໍໄດ້ລັດຖະກອນ

#ພວກເຮົາໄດ້ເອົາຊີວິດເຂົ້າສ່ຽງໃນວຽກງານຂອງພັກລັດພວກເຮົາຂໍໂຕເລກລັດຖະກອນແນ່ ທ່ານນາຍຍົກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *