စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဟားခါးနှင့် ထန်တလန်တွင် နေအိမ် ၂၀ မီးလောင်

စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဟားခါးနှင့် ထန်တလန်တွင် နေအိမ် ၂၀ မီးလောင်

စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဟားခါးနှင့် ထန်တလန်တွင် နေအိမ် ၂၀ မီးလောင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *