ດ່ວນ.! ເມກາ ອາສາທີ່ຈະນຳ ກອງກຳລັງ UN ເຂົ້າບຸກກອງທັບ ພະມ້າ. ແຕ່ຈີນສວນກັບທັນທີ.

ດ່ວນ.! ເມກາ ອາສາທີ່ຈະນຳ ກອງກຳລັງ UN ເຂົ້າບຸກກອງທັບ ພະມ້າ. ແຕ່ຈີນສວນກັບທັນທີ.

ດ່ວນ.! ເມກາ ອາສາທີ່ຈະນຳ ກອງກຳລັງ UN ເຂົ້າບຸກກອງທັບ ພະມ້າ. ແຕ່ຈີນສວນກັບທັນທີ. VDO

ດ່ວນ.! ເມກາ ອາສາທີ່ຈະນຳ ກອງກຳລັງ UN ເຂົ້າບຸກກອງທັບ ພະມ້າ. ແຕ່ຈີນສວນກັບທັນທີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *