ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດ ການເຂົ້າອອກ ແຂວງ ເລີ່ມ 27 ກັນຍາ ເປັນຕົ້ນໄປ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ | 2021-09-28

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດ ການເຂົ້າອອກ ແຂວງ ເລີ່ມ 27 ກັນຍາ ເປັນຕົ້ນໄປ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ | 2021-09-28

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດ ການເຂົ້າອອກ ແຂວງ ເລີ່ມ 27 ກັນຍາ ເປັນຕົ້ນໄປ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ VDO

ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ອອກຄຳສັ່ງປິດ ການເຂົ້າອອກ ແຂວງ ເລີ່ມ 27 ກັນຍາ ເປັນຕົ້ນໄປ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ | 2021-09-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *