နင်တို့ဘာသာ ညချင်ည ငါတော့မသွားဘူးလို့ပြောတဲ့မလှမြင့်တယောက်ဆရာတော်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့

နင်တို့ဘာသာ ညချင်ည ငါတော့မသွားဘူးလို့ပြောတဲ့မလှမြင့်တယောက်ဆရာတော်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့

နင်တို့ဘာသာ ညချင်ည ငါတော့မသွားဘူးလို့ပြောတဲ့မလှမြင့်တယောက်ဆရာတော်ကိုဖူးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *