မင်းအောင်လှိုင်းကို အာဏာပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ပြောဆိုတာ မရဖူးလိုဆိုလာ

Min Aung Hlaing has never been asked to return to power

Min Aung Hlaing has never been asked to return to power

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *