”ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ” ນັກຮົບຍອມຕາຍ ແຕ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນ!!

”ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ” ນັກຮົບຍອມຕາຍ ແຕ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນ!!

”ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ” ນັກຮົບຍອມຕາຍ ແຕ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນ!!

”ທ່ານ ສີທົນ ກົມມະດຳ” ນັກຮົບຍອມຕາຍ ແຕ່ບໍ່ຍອມຈຳນົນ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *