#ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်မြို့နယ်၌ငြင်းခုံသည်

ဒီမနက်မြေနီကုန်းက တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ် – ပင်လယ်ဘူးမှာ မကျေနပ်လို့ထပ်တိုက် ထပ်သေတဲ့စစ်ကောင်စီ

ဒီမနက်မြေနီကုန်းက တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ် – ပင်လယ်ဘူးမှာ မကျေနပ်လို့ထပ်တိုက် ထပ်သေတဲ့စစ်ကောင်စီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *