မယုံနိုင်စရာဘဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Nakhon Phanom ပြည်နယ်ရှိမြန်မာအလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကားပေါ်မှဆင်းခဲ့သည်၊ နှုတ်ဆက်သည်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးငါ့ကိုအလုပ်ကြိုးစားပါဟုပြောခဲ့သည်။

မယုံနိုင်စရာဘဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Nakhon Phanom ပြည်နယ်ရှိမြန်မာအလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကားပေါ်မှဆင်းခဲ့သည်၊ နှုတ်ဆက်သည်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးငါ့ကိုအလုပ်ကြိုးစားပါဟုပြောခဲ့သည်။

 

မယုံနိုင်စရာဘဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Nakhon Phanom ပြည်နယ်ရှိမြန်မာအလုပ်သမားများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကားပေါ်မှဆင်းခဲ့သည်၊ နှုတ်ဆက်သည်၊ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးငါ့ကိုအလုပ်ကြိုးစားပါဟုပြောခဲ့သည်။


	

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *