พายุ “เตี้ยนหมู่” ถล่มเหนือ-อีสาน ทำน้ำท่วมหนัก

พายุ “เตี้ยนหมู่” ถล่มเหนือ-อีสาน ทำน้ำท่วมหนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *