ດ່ວນ.! ກອງທັບພະມ້າ ເເຈ້ງເຕືອນ ໄທ. ຈະເປີດສາກໂຈມຕີ ຄັ້ງໃຫຍ່ ຕະຫລອດແນວຊາຍເເດນຂອງໄທ

ດ່ວນ.! ກອງທັບພະມ້າ ເເຈ້ງເຕືອນ ໄທ. ຈະເປີດສາກໂຈມຕີ ຄັ້ງໃຫຍ່ ຕະຫລອດແນວຊາຍເເດນຂອງໄທ VDO

ດ່ວນ.! ກອງທັບພະມ້າ ເເຈ້ງເຕືອນ ໄທ. ຈະເປີດສາກໂຈມຕີ ຄັ້ງໃຫຍ່ ຕະຫລອດແນວຊາຍເເດນຂອງໄທ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *