ເປັນຕາຢ້ານແທ້..!! ປະຫວັດສາດຊໍ້າຮອຍ ພາຍຸຖະຫຼົ້ມ ເມືອງເລົ່າງານ ນໍ້າຖ້ວມໜັກ (ມີຄຣິບ)

ເປັນຕາຢ້ານແທ້..!! ປະຫວັດສາດຊໍ້າຮອຍ ພາຍຸຖະຫຼົ້ມ ເມືອງເລົ່າງານ ນໍ້າຖ້ວມໜັກ (ມີຄຣິບ)

ນ້ໍາຖ້ວມຢູ່ ສປປລາວ VDO

ນ້ໍາຖ້ວມຢູ່ ສປປລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *