ส าวสุดงง หลังค่ าไฟพุ่งขึ้นหล ายเท่าตัว

เรื่ องของค่ าไฟฟ้ านั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งปั ญหาที่มีดร าม่าออกมาบ่อยๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องค่ าไฟที่ต่ำเกินเห ตุอันควร

การค้ างจ่ ายค่ าไฟฟ้ า แต่ที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือเรื่อ งของค่ าไฟที่แพงจนเกินเห ตุ ทั้งๆที่ก็ยังไม่ได้ติ ดตั้งอุปก รณ์อะไรเพิ่มเติม

ซึ่งสาเห ตุของการที่บ้ านเรือนจะมีค่ าไฟฟ้ าเพิ่มสูงขึ้นอย่ างแปลกใจนั้น ก็มีอยู่หล ายส าเห ตุ อาทิเช่น

ส ายไฟรั่ว การคิดคำนวณค่ าไฟที่ผิ ดพล าด มิเตอร์ไฟฟ้ าเสี ย หรือลืมถอดปลั๊กหลังใช้งานเปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าทิ้งไว้

ล่ าสุดเร าก็มีเรื่ องร าวของค่ าไฟฟ้ ามาฝากทุกคนกันค่ะ โดยเป็นเรื่ องร าวของหญิงส าวคนหนึ่งที่เธอนั้นได้

โพ สต์ถามความคิดเห็นจากชาวเ น็ต หลังจากที่ค่ าไฟบ้ านของเธอนั้นสูงขึ้นหล ายเท่าตัว

โดยเธอเพิ่งจะเปิ ดร้ านค้ าข ายของชำมาได้ประมาณเดือนกว่าๆ ซึ่งด้านล่ างนี้เป็นบิ ลค่ าไฟ

ประจำเดือนสิงหาค ม2564 ที่ ผ่านมาจำนวน 589.93 บ าท โดยปกติแล้วค่ าไฟบ้ านของเธอก็จะประม าณนี้

แต่พอมาเดือนกันย ายน 2564 เท่านั้นแหละค่ะทำเอาเธอถึงกับตกใจ เพร าะว่าค่ าไฟได้พุ่งสูงไปที่ 2,557.78 บ าท

บอกเลยค่ะว่าพุ่ งขึ้นสูงหลายเท่าตัวมากๆๆ ทำเอาเธอนั้นท้อมากเพร าะว่าข ายของได้แค่วันละ 300 – 500 บ าทเท่านั้น

โดยมีการระบุว่า พี่มีค่ าไฟใครเพิ่มขึ้น เหมือนของนุมั้ย..ยอด2เดือนที่แล้ว ด.7/ด8 ยอดเท่ากัน คือ 589.93

นุเปิ ดร้ านมาเดือนกว่า ยอดค่ าไฟเดือน 9 ปาเข้าไป 2,557.78 จาเป็นลมค่ะข ายของได้วันละ 300ถึง500 ควรทำไงดีคะจะไปต่อ รึพอ แค่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *