#สุ่มตรวจ หอผู้ป่วย_รพ.สนาม….

#วันที่ 26 ส.ค.64 เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมตำรวจจาก/ สภ.บางพลี/ และฝ่ายปกครอง/ อ.บางพลี สนธิกำลังเข้าตรวจค้นภาย/ในโรงพย าบาลสนาม 5 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ/ หลังพบเบาะแส มีผู้-ป่-ว-ย-โ-ค-วิ-ด-1-9- ชายหญิงบางกลุ่ม ที่เข้ารับการรักษา แอบฝ่ า ฝื น ระเบียบคำสั่งของรพ. มั่วสุมเล่นการพนัน /ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ย า เ ส พ ติ ด/ และแอบมีเ-พ-ศ-สัม-พั-น-ธ์-ส-ลั-บกัน-ห-ล-า-ย-คู่ โดยเจ้าหน้าที่ได้สวมชุด PPE /เพื่อป้องกัน-เ-ชื้-อ-โ-ร-ค เข้าทำการตรวจสอบ /จากการตรวจค้นพบ-บุ-ห-รี่-หลายสิบซอง และ-บุ-ห-รี่-ไฟ-ฟ้า จึงตรวจยึด/ไว้ตามระเบียบของรพ

#พ.อ.กฤษภาณุ/ จำนงค์วงศ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว/ ส่วนปฏิบัติการ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ /เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบมีผู้ป่ ว/ยบางกลุ่ม ฝ่าฝืนระเบียบ มีปัญหาบุคคลภายนอกแอบลักลอบส่งสิ่งของให้กับ ผู้ ป่ ว /ย ปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่าง/ ผู้ ป่ วย การทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย เพื่อให้การดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในรพ.สนามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อป้องปรามการกระทำความผิด/ การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่ง การทะเลาะวิวาท/ และเพื่อลดปัญหาด้าน ย าเ ส พ ติ ด /ในรพ.สนาม จึงสนธิกำลังสุ่มตรวจค้นหอพักผู้ป่ ว/ ยเพื่อค้นหาอาวุธ ย า เ ส พ ติ ด/ และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ

ขอบคุณ ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *